ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
104/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu raportu o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn obejmującego rok 2020 i określenia jego zadań
Nr aktu prawnego
70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
0202-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
Nr aktu prawnego
Nr XXV/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
99/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 10 lat, nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ulicy Stanisława Moniuszki 3
Nr aktu prawnego
98/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
96/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
87/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za rok 2020 oraz wykonania za rok budżetowy 2020 wieloletniej prognozy finansowej miasta Kętrzyn obowiązującej w latach 2020-2030.
Nr aktu prawnego
86/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
86A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
73/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji