ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
134/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Kętrzyna” Pani Bronisławie Rutkowskiej.
Nr aktu prawnego
XXXVIII /280/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/279/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 - 2033
Nr aktu prawnego
XXXVIII/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LXX/428/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/277/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/276/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/275/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/274/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”
Nr aktu prawnego
Stanowisko_2021_05_27_nr2
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji