ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 946.9 KiB)
 • z1a-wzór formularza oferty cz.I (DOC, 301 KiB)
 • z1b-wzór formularza oferty cz.II (DOC, 505.5 KiB)
 • z1c-wzór formularza oferty cz.III (DOC, 302 KiB)
 • z1d-wzór formularza oferty cz.IV (DOC, 301.5 KiB)
 • z3_Identyfikator postępowania (PDF, 278.6 KiB)
 • z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.3 KiB)
 • z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 503.1 KiB)
 • z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 503 KiB)
 • z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 316.2 KiB)
 • z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.5 KiB)
 • z5a__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ I (PDF, 608.9 KiB)
 • z5b__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ II (PDF, 633.7 KiB)
 • z5c__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ III (PDF, 634.5 KiB)
 • z5d__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ IV (PDF, 635.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 142.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • _z1 opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • _z2 formularz oferty (DOCX, 117.7 KiB)
 • _z4 wykaz dostaw (DOCX, 112.4 KiB)
 • _z5 wykaz osób (DOCX, 111.3 KiB)
 • _z6 wzór umowy (PDF, 598.9 KiB)
 • _z7 grupa kapitałowa (DOCX, 120.3 KiB)
 • _z8 aktualność oświadczenia (DOCX, 118.4 KiB)
 • _9 Protokół badania próbki (DOCX, 127.8 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 640.8 KiB)
 • SWZ eusługi (PDF, 1.1 MiB)
 • _z3 JEDZ (ZIP, 154 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 130 KiB)