ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 290/2019 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołana Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Nr aktu prawnego
143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Nr aktu prawnego
290/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
Nr aktu prawnego
153/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok. oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
134/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Kętrzyna” Pani Bronisławie Rutkowskiej.
Nr aktu prawnego
XXXVIII /280/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/279/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 - 2033
Nr aktu prawnego
XXXVIII/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LXX/428/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/277/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/276/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji