ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Kontroli o charakterze opiniująco – kontrolnym
Nr aktu prawnego
74/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
76/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
75/2021
Status
Zmieniony
Lp: 74
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Powołania Komisji ds. przejęcia mienia powierzonego w dzierżawę
Nr aktu prawnego
67/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zwrotu kosztów dowozu.
Nr aktu prawnego
253/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych na lata 2021-2022
Nr aktu prawnego
62/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Nr aktu prawnego
61/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Nr aktu prawnego
60/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
69/2021
Status
Zmieniony
Lp: 80
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 06.07.2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Nr aktu prawnego
377/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji