ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia kuchni do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Nr aktu prawnego
369/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Nr aktu prawnego
368/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 06.07.2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Nr aktu prawnego
360/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy pomocy i sprzętu multimedialnego z montażem do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Nr aktu prawnego
45/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Procedury Audytu Wewnętrznego w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
52/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 277/2019 r. Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Urzędu Miasta Kętrzyn oraz regulaminu jej działania
Nr aktu prawnego
49/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Promocji i Komunikacji w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
400/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta.
Nr aktu prawnego
48/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji