ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/2021
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 122.5 KiB)
 • _z2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • _z3_załączniki budowlane (ZIP, 4.1 MiB)
 • _z4-zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 28.6 KiB)
 • _z5 - Wykaz osób (DOCX, 22.6 KiB)
 • _z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 536.9 KiB)
 • _z7_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • _z8-_formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 19.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 493.2 KiB)
 • Ogłoszenie_ (PDF, 127.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na jezdni i chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • 2021-OJS066-171629-pl_ogłoszenie (PDF, 140.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 471.1 KiB)
 • z1-_formularz_oferty (DOC, 336 KiB)
 • z2.1_Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (DOC, 400 KiB)
 • z3-_formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 25.4 KiB)
 • z4-wzor_wykazu_narzedzi_i_wyposazenia_zakladu (DOC, 114.5 KiB)
 • espd-request (ZIP, 92.5 KiB)
 • z5_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 151.5 KiB)
 • z6-_zob._podm._trzeciego (DOC, 188 KiB)
 • z7_Istotne postanowienia umowy (PDF, 1.2 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KĘTRZYŃSKI DOM WSPARCIA
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ Kętrzyn przebudowa na COM 30.03.2021 r (PDF, 762.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 24.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie wykluczenie (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 6_Istotne postanowienia umowy COM Kętrzyn (PDF, 451.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załacznik _COM_dokumentacja 1 (ZIP, 27.6 MiB)
 • Załącznik_COM_dokumentacja 2 (ZIP, 25.6 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 3 (ZIP, 26.5 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 4 (ZIP, 8.7 MiB)
 • Ogłoszenie COM (PDF, 113.7 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia (PDF, 284.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 53.9 KiB)