ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVI/265/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033
Nr aktu prawnego
XXXVI/264/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
107/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
101/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
104/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu raportu o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn obejmującego rok 2020 i określenia jego zadań
Nr aktu prawnego
70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
0202-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
Nr aktu prawnego
Nr XXV/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
99/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 10 lat, nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ulicy Stanisława Moniuszki 3
Nr aktu prawnego
98/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
96/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji