ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 19781
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 41776
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 88018
Kierownictwo urzędu 23271
Burmistrz Miasta 26729
Zastępca Burmistrza 17860
Skarbnik 16370
Rada Miejska 32481
Skład Rady Miejskiej 26808
Komisje Rady Miejskiej 13479
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 37897
Komisja Gospodarki Komunalnej 33140
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 33303
Komisja Mieszkaniowa 9065
Komisja Rewizyjna 17718
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 5919
Sesje Rady Miejskiej 214741
Nagrania sesji RM 8884
Interpelacje i zapytania 9249
Archiwum VII kadencja 1121
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 9736
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 548
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 19240
Komisja Gospodarki Komunalnej 20593
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 20201
Komisja Mieszkaniowa 5023
Komisja Rewizyjna 10415
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 100739
Archiwum VI kadencja 37688
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 100072
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 6685
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5188
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3642
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 26169
Miejskie spółki prawa handlowego 17000
KTBS Sp. z o.o. 24481
KEC Komec Sp. z o.o. 14501
MWiK Sp. z o.o. 13075
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 102718
Jednostki organizacyjne 25478
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 2958
Przedszkole Malinka 10132
Żłobek Miejski 11264
Przedszkole Smerfowa Kraina 6971
Żłobek Miejski nr 2 4085
Szkoła Podstawowa nr 1 9998
Szkoła Podstawowa nr 4 11243
Szkoła Podstawowa nr 3 8437
Szkoła Podstawowa nr 5 12033
Miejska Biblioteka Publiczna 9379
Kętrzyńskie Centrum Kultury 12589
Muzeum 9446
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16571
Środowiskowy Dom Samopomocy 15227
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 12752
Oświata 15679
Informacje 19617
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 16786
Obowiązek szkolny 5087
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 3627
Wybory 22398
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 10121
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 7149
Parlament RP 2019 10491
Parlament Europejski 2019 11760
Samorząd 2018 27086
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 16905
Parlament RP 2015 14076
Wybory ławników 2015 8447
Referendum ogólnokrajowe 2015 13177
Prezydent 2015 17107
Parlament Europejski 2014 13410
Samorząd 2014 29708
Organizacje pozarzadowe 29639
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 10524
Kętrzyńska Rada Seniorów 5701
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 2104
Wykaz organizacji NGO 20376
Wykaz organizacji pożytku publicznego 13616
Programy współpracy 7450
Programy współpracy na 2021r. 1519
Program współpracy na 2020r. 6605
Program współpracy na 2019r. 3608
Program współpracy na 2018r. 7256
Program współpracy na 2017r. 7732
Program współpracy na 2016r. 13968
Program współpracy na 2015r. 14275
Program współpracy na 2014r. 13317
Program współpracy na 2013r. 5382
Oferty złożone poza konkursem 16862
Otwarte konkursy ofert 214509
Zamówienia publiczne 885039
Zamówienia publiczne aktualne 692054
Zamówienia publiczne w toku 631844
Zamówienia publiczne archiwalne 727750
Wyniki zamówień publicznych 722875
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 125416
Zapytania ofertowe 482942
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 857
Ogłoszenia o naborze 220688
Ogłoszenia aktualne 83894
Ogłoszenia w toku 181287
Wyniki naboru 584194
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 347284
Wydziały / Stanowiska 264437
Sprawy 291984
Akty prawne 31416
Statut Miasta 12915
Rejestr aktów prawa miejscowego 59465
Zarządzenia Burmistrza 2781309
Uchwały Rady Miejskiej 2649525
Stanowiska Rady Miejskiej 878837
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 173
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 23342
Informacje o stanie mienia komunalnego 1887
Finanse miasta w 2021 1669
Finanse miasta w 2020r. 16692
Finanse miasta w 2019r. 17780
Finanse miasta w 2018r. 20349
Finanse miasta w 2017r. 17479
Finanse miasta w 2016r. 20740
Finanse miasta w 2015r. 20461
Finanse miasta w 2014r. 20079
Finanse miasta w 2013r. 25572
Finanse miasta w 2012r. 24534
Finanse miasta w 2011r. 4498
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 6670
Pomoc publiczna 2501
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 2714
Gospodarka nieruchomościami 86472
Przetargi 409182
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 397087
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 238049
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 42270
Sprzedaż mienia 103066
Oświadczenia majątkowe 29445
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 1622
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 3885
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 11275
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 9041
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 429751
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 37248
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 41736
Wzory oświadczeń majątkowych 4110
Ochrona środowiska 19403
Gospodarka wodna 7577
Gospodarka odpadami 13310
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 63686
Odpady niebezpieczne 5061
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6065
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 1024
Plany i programy 15419
Rejestr Działalności Regulowanej 10504
Rejestr informacji o środowisku 65057
Informacje o środowisku i jego ochronie 22362
Czystsze powietrze 4721
Programy zdrowotne 16754
Zdrowie publiczne 2913
Konkursy 6841
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 36218
Budżet Obywatelski 2020 4441
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 15476
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 9949
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 7762
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 2376
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 27301
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 12483
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 4472
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6764
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 4074
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 5315
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 9489
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3971
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 4049
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 10326
Program rozwoju usług społecznych 5720
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 4324
Informacja publiczna 7996
Udostępnianie informacji publicznej 4972
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4527
Kontrole 54537
Zgromadzenia publiczne 5170
Sport i zdrowie 1379
Skargi, wnioski i petycje 10438
Petycje 13892
Sprawozdanie z petycji 2387
Skargi i wnioski 5949
Ewidencje, rejestry, wykazy 13815
Księga rejestrowa instytucji kultury 14317
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5385
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 18631
Ochrona danych osobowych 18589
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 2707
Wydział Organizacyjny 3784
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 2313
Wydział Promocji i Komunikacji 2357
Wydział Rozwoju Miasta 2377
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 3784
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 3155
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 3346
Straż Miejska 4519
Tablica ogłoszeń 133637
Narodowy Spis Powszechny 2021 581
Koordynator ds. dostępności 486
Deklaracja dostępności 380

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4807
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4734
O Biuletynie 4930
Rejestr zmian 2609819
Redakcja Biuletunu 6948
Instrukcja obsługi 4067
Pliki do pobrania 16315
Mapa serwisu 5152
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 26357

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1068729
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 234680
Podatki i opłaty lokalne 36672
Stawki - uchwały 1896
Ostatnio dodane 84491
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony