ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXVI/271/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXVI/270/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXVI/269/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiosenna” w mieście Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXVI/268/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025”.
Nr aktu prawnego
XXXVI/267/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXVI/266/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVI/265/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033
Nr aktu prawnego
XXXVI/264/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
107/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
101/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji