ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
87/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za rok 2020 oraz wykonania za rok budżetowy 2020 wieloletniej prognozy finansowej miasta Kętrzyn obowiązującej w latach 2020-2030.
Nr aktu prawnego
86/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
86A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
73/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
72/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian na święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
89/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 19.03.2021 roku w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
88/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 93, obręb 7, położonej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
83/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania pisma według właściwości
Nr aktu prawnego
XXXV/263/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXV/262/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji