ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXVIII/204/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXVIII/203/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXVIII/202/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXVII/201/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr XXIV/181/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu,
Nr aktu prawnego
XXVII/200/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020,
Nr aktu prawnego
XXVII/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030,
Nr aktu prawnego
XXVII/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/410/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXVII/197/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn do wykonywania w roku 2020 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
XXVII/196/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020.
Nr aktu prawnego
XXVII/195/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji