ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
Nr aktu prawnego
XXIII/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
Nr aktu prawnego
XXIII/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych.
Nr aktu prawnego
XXIII/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXIII/168/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXII/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o uchwaleniu Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2020r.
Nr aktu prawnego
XXII/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim .
Nr aktu prawnego
XXII/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030.
Nr aktu prawnego
XXII/162/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji