ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Kętrzynie na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XIX/130/16 z dnia 11 lutego 2016r w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2016r.,poz.1142),wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
XXIV/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXIV/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu
Nr aktu prawnego
XXIV/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin"Barcja".
Nr aktu prawnego
XXIV/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie miasta Kętrzyna na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIV/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/103/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r.w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miejskiej Kętrzyn nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego, za cenę niższą niż ich wartość rynkowa.
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Kętrzyn nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
XXIV/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIII/170/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji