ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli
Nr aktu prawnego
XXX/214/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kętrzyn – głównego księgowego budżetu
Nr aktu prawnego
XXX/213/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kętrzyn – głównego księgowego budżetu
Nr aktu prawnego
XXX/212/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXX/211/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030,
Nr aktu prawnego
XXX/210/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 -2030
Nr aktu prawnego
XXIX/205/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIX/206/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
Nr aktu prawnego
XXIX/209/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 sierpnia 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 września 2019 w sprawie powierzenia Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie wykonywania zadań własnych obejmujących gospodarkę nieruchomościami Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXIX/208/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania zimowego, w sezonie 2020-2021, dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyna.
Nr aktu prawnego
XXIX/207/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji