ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/226/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXXV/257/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie Uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 28 stycznia 1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXV/256/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXXV/255/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021- 2025
Nr aktu prawnego
XXXV/254/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXV/253/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz najem socjalny lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
79/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Kontroli o charakterze opiniująco – kontrolnym
Nr aktu prawnego
74/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
76/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
75/2021
Status
Zmieniony
Lp: 80
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Powołania Komisji ds. przejęcia mienia powierzonego w dzierżawę
Nr aktu prawnego
67/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji