ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium artystycznego oraz nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Nr aktu prawnego
XXXI/224/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”
Nr aktu prawnego
XXXI/223/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/262/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXI/222/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXXI/221/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 -2030.
Nr aktu prawnego
XXXI/220/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Nr aktu prawnego
XXX/219/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXX/218/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXX/217/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 maja 2019 r. Nr XI/82/2019 w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXX/216/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli
Nr aktu prawnego
XXX/215/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji