ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim .
Nr aktu prawnego
XXII/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030.
Nr aktu prawnego
XXII/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/2019 Rady Miasta w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXII/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” oraz nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
XXII/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 września 2019r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn na lata 2019-2025”
Nr aktu prawnego
XXII/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
XXII/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/152/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020-2030.
Nr aktu prawnego
XXI/151/2019
Status
Zmieniony
Lp: 130
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019
Nr aktu prawnego
XXI/154/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji