ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 103 KiB)
 • _z2 - _oświadczenie wykluczenie (DOCX, 26.7 KiB)
 • _z3-_zob._podm._trze_ (DOC, 73.5 KiB)
 • _z4 - _wzór wykazu uslug (DOC, 61.5 KiB)
 • _z5 - _wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 66.5 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • _z7-_Umowa cmentarz (PDF, 304.3 KiB)
 • _z8-_Identyfikator postępowania (PDF, 159.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 312.3 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 104.7 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 353.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 335.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 387 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.”Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • z9-_formularz_identyfikator_ postępowania (PDF, 374.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 545.3 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 148.6 KiB)
 • _z8_PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs (2) (PDF, 1.6 MiB)
 • _z7_PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs (1) (PDF, 2.8 MiB)
 • z6 -_formularz_ Grupa_ Kapitałowa (DOCX, 231.8 KiB)
 • _z5_-istotne postanowienia umowy (PDF, 669.7 KiB)
 • _z4a-_szczególowy_ opis_przedmiotu_zamówienia_część I - FIZYKA (2)__ (PDF, 1.8 MiB)
 • _z4b-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część II CHEMIA__ (PDF, 872.7 KiB)
 • _z4c-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część III MATEMATYKA__ (PDF, 793.1 KiB)
 • _z4d-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część IV PRZYRODA__ (PDF, 903.1 KiB)
 • _z3a-_formularz_cenowy_czesc_I fizyka_ (DOC, 1.9 MiB)
 • z3b-_formularz_cenowy_czesc_II Chemia_ (DOC, 404 KiB)
 • _z3c-_formularz_cenowy_cz._III matematyka_ (DOC, 347.5 KiB)
 • _3d-_formularz_cenowy_cz._IV przyroda_ (DOC, 363.5 KiB)
 • _z2 - _Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia (DOC, 333.5 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 329.5 KiB)
 • odpowiedz na wnioski dla SP 1_ 08.06.2021 (PDF, 535.6 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 480.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 517.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ ktbs (PDF, 390 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 122.3 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 122 KiB)
 • _z2-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • -z3_zał. technniczne, budowlane (ZIP, 1.1 MiB)
 • _z4-zobowiazanie_podmiotu_trzeciego (DOCX, 27.8 KiB)
 • z5-Wykaz_osob (DOCX, 22.6 KiB)
 • _z6_istotne postanowienia umowy_ (PDF, 519.4 KiB)
 • _z7_Informacja_dotyczaca_grupy_kapitalowej (DOC, 53 KiB)
 • _z8-_Identyfikator postępowania (PDF, 88.3 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 311.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 396.9 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 107.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego wraz z montażem dla projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101 KiB)
 • SWZ (PDF, 295.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (DOCX, 45.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • _z1a-_wzor_formularza_oferty_cz.I (DOC, 299.5 KiB)
 • _z1b-_wzor_formularza_oferty_cz. II. (DOC, 501.5 KiB)
 • _z1c-_wzor_formularza_oferty_cz. III (DOC, 301 KiB)
 • _z1d-_wzor_formularza_oferty_cz. IV (DOC, 301.5 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 52 KiB)
 • _z3_wykaz dostaw (DOCX, 22.5 KiB)
 • _z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.2 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 613.6 KiB)
 • _z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 315.8 KiB)
 • _z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.3 KiB)
 • _z5_istotne postanowienia umowy (PDF, 352.9 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • _z7_Identyfikator postępowania (PDF, 313.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 156.6 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część II (PDF, 358.7 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część III (PDF, 359 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część IV (PDF, 358.8 KiB)
 • odpowiedz na wnioseki _1_ (PDF, 572.4 KiB)
 • zm.ogłoszenia (PDF, 35.4 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia_ (PDF, 331.9 KiB)
 • odpowiedz na wniosek _2_ (PDF, 573.1 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 512.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert_ (PDF, 506.2 KiB)
 • Sprostowanie informacji o kwocie- (PDF, 521.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert__24.05 (PDF, 445 KiB)
 • unieważnienie części II_ (PDF, 115.1 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYczęsci IV (PDF, 373.6 KiB)
 • unieważnienie części III (PDF, 108 KiB)
 • informacja o unieważnieniu części I (PDF, 108.9 KiB)
 • informacja_o_uniewaznieniu_postepowania części 4docx (PDF, 676.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załacznik _COM_dokumentacja 1 (ZIP, 27.6 MiB)
 • Załącznik_COM_dokumentacja 2 (ZIP, 25.6 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 3 (ZIP, 26.5 MiB)
 • Załącznik _COM_Dokumentacja 4_ (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie wykluczenie (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 21.2 KiB)
 • Załącznik nr 6_ Istotne postanowienia umowy (PDF, 451.8 KiB)
 • Załącznik nr 7_ formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 18.2 KiB)
 • SWZ Kętrzyn przebudowa na COM (PDF, 865.7 KiB)
 • Ogłoszenie COM (PDF, 113.9 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 34.8 KiB)
 • odpowiedz na wnioski (PDF, 403.7 KiB)
 • schematy, załącznik nr 1 do wyjaśnień (ZIP, 848.5 KiB)
 • informacja o kwocie _ (PDF, 399.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert__24.05 (PDF, 445 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 259.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksowej sieci monitoringu w Mieście Kętrzyn”. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana istniejących kamer i centrum monitoringu w Mieście Kętrzyn”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • _z3_Specyfikacja Kętrzyn wymiana kamer i centrum CCTV (PDF, 295 KiB)
 • _z4_Przedmiar robót i zestawienie materiałów Kętrzyn CCTV (PDF, 79.1 KiB)
 • _z5_PW Kętrzyn wymiana kamer i centrum CCTV (PDF, 12.3 MiB)
 • _z6_Istotne Postanowienia Umowy- monitoring (PDF, 720.4 KiB)
 • _z7_Karty katalogowe (ZIP, 11.1 MiB)
 • _z8_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • _z9 identyfikator postepowania (DOCX, 14.4 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 51.5 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 105.5 KiB)
 • SWZ monitoring_ (PDF, 379.6 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 108.4 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia_ (PDF, 328.3 KiB)
 • zmiana SWZ i ogłoszenia (PDF, 35.1 KiB)
 • odpowiedz na pytanie (PDF, 365.8 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 398.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert_ (PDF, 419.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/2021
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 122.5 KiB)
 • _z2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • _z3_załączniki budowlane (ZIP, 4.1 MiB)
 • _z4-zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 28.6 KiB)
 • _z5 - Wykaz osób (DOCX, 22.6 KiB)
 • _z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 536.9 KiB)
 • _z7_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • _z8-_formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 19.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 493.2 KiB)
 • Ogłoszenie_ (PDF, 127.6 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 107.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na jezdni i chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2021-OJS066-171629-pl_ogłoszenie (PDF, 140.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 471.1 KiB)
 • z1-_formularz_oferty (DOC, 336 KiB)
 • z2.1_Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (DOC, 400 KiB)
 • z3-_formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 25.4 KiB)
 • z4-wzor_wykazu_narzedzi_i_wyposazenia_zakladu (DOC, 114.5 KiB)
 • espd-request (ZIP, 92.5 KiB)
 • z5_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 151.5 KiB)
 • z6-_zob._podm._trzeciego (DOC, 188 KiB)
 • z7_Istotne postanowienia umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja o kwocie_ (PDF, 296.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 277.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KĘTRZYŃSKI DOM WSPARCIA
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ Kętrzyn przebudowa na COM 30.03.2021 r (PDF, 762.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 24.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie wykluczenie (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 6_Istotne postanowienia umowy COM Kętrzyn (PDF, 451.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załacznik _COM_dokumentacja 1 (ZIP, 27.6 MiB)
 • Załącznik_COM_dokumentacja 2 (ZIP, 25.6 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 3 (ZIP, 26.5 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 4 (ZIP, 8.7 MiB)
 • Ogłoszenie COM (PDF, 113.7 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia (PDF, 284.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 53.9 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia, odpowiedzi na zapytania (PDF, 352.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 35.1 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 360.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert_ (PDF, 439.7 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 106.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji