ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ulicy Sikorskiego 46 w Kętrzynie na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i teletechnicznej”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 783.1 KiB)
 • _z1-_ oferta (DOCX, 35.7 KiB)
 • _z2-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 25.2 KiB)
 • _z3-_ oświadczenie warunki (DOCX, 23 KiB)
 • _z4-_ Wykaz osób (DOCX, 21.2 KiB)
 • z5-__projektowane-postanowienia-umowy (PDF, 285.5 KiB)
 • _z6-__Identyfikator postepowania (PDF, 159.2 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 112.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 968.8 KiB)
 • _z1a-_wzor_formularza_oferty_cz. I (DOC, 301 KiB)
 • _z1b-_wzor_formularza_oferty_cz. II (DOC, 510 KiB)
 • _z1c-_wzor_formularza_oferty_cz. III (DOC, 301.5 KiB)
 • _z1d-_wzor_formularza_oferty_cz. IV (DOC, 301.5 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 52 KiB)
 • _z3_Identyfikator postępowania (PDF, 313.3 KiB)
 • _z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.1 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 525.7 KiB)
 • _z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 315.9 KiB)
 • _z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.3 KiB)
 • _z5a__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ I (PDF, 608.8 KiB)
 • _z5b__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ II (PDF, 614.5 KiB)
 • _z5c__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ III (PDF, 634.5 KiB)
 • _z5d__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ IV (PDF, 635.6 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • ogłoszenie zamek (PDF, 144.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 103 KiB)
 • _z2 - _oświadczenie wykluczenie (DOCX, 26.7 KiB)
 • _z3-_zob._podm._trze_ (DOC, 73.5 KiB)
 • _z4 - _wzór wykazu uslug (DOC, 61.5 KiB)
 • _z5 - _wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 66.5 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • _z7-_Umowa cmentarz (PDF, 304.3 KiB)
 • _z8-_Identyfikator postępowania (PDF, 159.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 312.3 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 104.7 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 353.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • _z1-_formularz_oferty (DOC, 130.5 KiB)
 • _ z3_Identyfikator postępowania (PDF, 163.9 KiB)
 • _z4-_wzor_wykazu_uslug (DOC, 58.5 KiB)
 • _z5-wzor_wykazu_narzedzi_i_wyposazenia_zakladu_lub_urzadze__ (DOC, 84.5 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 52.5 KiB)
 • _z7-istotne postanowienia umowy_ (PDF, 528 KiB)
 • _z8-_zob._podm._trze_ (DOC, 72.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 377 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 118.4 KiB)
 • espd-request załącznik 2 (ZIP, 89.2 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 65.2 KiB)