ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-04
Data rozstrzygnięcia
2021-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 259.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-06
Data rozstrzygnięcia
2021-05-14
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na jezdni i chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 277.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-09
Data rozstrzygnięcia
2021-05-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części IV (PDF, 559 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części III (PDF, 467.5 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części IV (PDF, 559 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-03
Data rozstrzygnięcia
2021-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z montażem dla projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 313.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-02-23
Data rozstrzygnięcia
2021-04-14
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu ofert część II (PDF, 416.8 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części I_ (PDF, 539 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-02-17
Data rozstrzygnięcia
2021-03-20
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w branży drogowej i sanitarnej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 308.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-02-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie””
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 206.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-09
Data rozstrzygnięcia
2021-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II (PDF, 90.7 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I (PDF, 88.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-08
Data rozstrzygnięcia
2021-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni terenów komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-01
Data rozstrzygnięcia
2020-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap I”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w części I i II (PDF, 136.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji