ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Nr aktu prawnego
XL/250/12
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebrnych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XL/249/12
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr aktu prawnego
XL/248/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XL/247/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zagospodarowania oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Nr aktu prawnego
XL/246/12
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna
Nr aktu prawnego
XL/245/12
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Kętrzyn, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XL/244/12
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie
Nr aktu prawnego
XL/243/12
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015
Nr aktu prawnego
XL/242/12
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystapienia Gminy Miejskiej Kętrzyn ze spółki "Porty Lotnicze Mazury - Szczytno" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczytnie i zbycia udziałów
Nr aktu prawnego
XL/241/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji