ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 801
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie
Nr aktu prawnego
XLVI/280/13
Status
Obowiązujący
Lp: 802
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2013
Nr aktu prawnego
XLVI/279/13
Status
Obowiązujący
Lp: 803
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gmine Miejską Kętrzyn do wykonywania w roku 2013 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Nr aktu prawnego
XLVI/278/13
Status
Obowiązujący
Lp: 804
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLVI/277/13
Status
Uchylony
Lp: 805
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna
Nr aktu prawnego
XLVI/276/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 806
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLVI/275/13
Status
Obowiązujący
Lp: 807
Data podjęcia
2013-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLV/274/13
Status
Obowiązujący
Lp: 808
Data podjęcia
2013-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
Nr aktu prawnego
XLV/273/13
Status
Obowiązujący
Lp: 809
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLIV/272/13
Status
Obowiązujący
Lp: 810
Data podjęcia
2013-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie
Nr aktu prawnego
XLIII/271/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji