ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 262/2019 z dnia 24.09.2019r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zarządzania Finansami Miasta w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
403/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
24/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia szatni do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 233/2019 z dnia 2 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości do Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działania 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.2 – „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zmienionego zarządzeniem nr 305/2019 z dnia 4 listopada 2019r., zarządzeniem nr 181/2020 z dnia 1 lipca 2020r. oraz zarządzeniem nr 280/2020 z dnia 14 września 2020r.
Nr aktu prawnego
404/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 179/2016 z dnia 28.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro
Nr aktu prawnego
397/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 177/2016 z dnia 28.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w trybach ustawowych oraz organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
396/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
399/2020
Status
Zmieniony
Lp: 78
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 08.01.2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 160/6 o powierzchni 0,0440 ha położonej w Kętrzynie przy ul. Gen Władysława Sikorskiego
Nr aktu prawnego
56/2020
Status
Zmieniony
Lp: 80
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 56/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 160/6 o powierzchni 0,0440 ha położonej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego
Nr aktu prawnego
12/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji