ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 60.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 13.6 MiB)
 • z6.4 - zał. nr 4 do istotnych postanowień umowy (PDF, 1.8 MiB)
 • z7.1 - Dokumentacja techniczna - projekt budowlany (ZIP, 87 MiB)
 • z7.2 - Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy (ZIP, 216.7 MiB)
 • z7.3 - Dokumentacja techniczna - przedmiary (ZIP, 1.5 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.6 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 55 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 572.8 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 268.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 311.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 82 KiB)
 • z2 a) - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 48 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (DOC, 39 KiB)
 • z4 a) - wzór wykazu usług (DOC, 41.5 KiB)
 • z5 a) - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 44 KiB)
 • z6 a) - istotne postanowienia umowy (PDF, 972.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 475.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 370.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 635.1 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-27 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg powiatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 260.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 288.9 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 72.5 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 46 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (DOC, 38.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 41.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 43.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 776.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 474.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 360.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 572.9 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 254.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 82 KiB)
 • z2- wzór oswiadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 58.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 43 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 13.3 MiB)
 • z7.1 - Dokumentacja techniczna - projekt budowlany (ZIP, 87 MiB)
 • z7.2 - Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy (ZIP, 182.2 MiB)
 • z7.3 - Dokumentacja techniczna - przedmiary (ZIP, 1.8 MiB)
 • z7.4 - Dokumentacja techniczna - rysunki zamienne (ZIP, 10.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 230 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 843.7 KiB)
 • z7_5-uzupełniające rysunki konstrukcyjne (ZIP, 2.1 MiB)
 • z7_6-uzupełniające przedmiary branży teletechnicznej (ZIP, 151.8 KiB)
 • Sprostowanie Modyfikacji nr 1 do SIWZ (PDF, 286.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.2 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 146.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 736.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 476.2 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 9.7 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ.pdf (PDF, 401.6 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień nr 2 do SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 213.7 KiB)
 • Załącznik do informacji z otwarcia ofert.pdf (DOC, 44.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 470.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 1 MiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 84 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 39 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 47.2 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 4.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 68.2 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 106.7 KiB)
 • z3 - ZMODYFIKOWANA specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 52.5 KiB)
 • z4- ZMODYFIKOWANE istotne postanowienia umowy (PDF, 154.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 290.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-23 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 279.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.6 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 361 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 350.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 343 KiB)
 • z4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (DOC, 346 KiB)
 • z5 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 343 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 342 KiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 75.2 MiB)
 • z8 - Zakres nieobjęty zamówieniem (PDF, 9.5 MiB)
 • z9 - istotne postanowienia umowy (PDF, 385.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 76 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • Ujednolicony, zmodyfikowany z5 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 343 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 257.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 256.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SWIZ (PDF, 257 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 270.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg powiatowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 250.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 74 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 47 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 42.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 44.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 191.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 262.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 756.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 399.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 139.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania (PDF, 318.4 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni i chodników, dróg utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 276 KiB)
 • SIWZ (PDF, 204.6 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 91 KiB)
 • z2a)-b) - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 68 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 40.5 KiB)
 • z4a)-b) - wzór wykazu usług (DOC, 56 KiB)
 • z5a)-b) - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 60.5 KiB)
 • z6a) - istotne postanowienia umowy część I (PDF, 238.4 KiB)
 • z6b) - istotne postanowienia umowy część II (PDF, 192.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 634 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I oraz o unieważnieniu postępowania w części II (PDF, 1 MiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 197.1 KiB)
 • z1- zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej dla części I i części II (PDF, 98.5 KiB)
 • z2-wzór formularza oferty (DOC, 94.5 KiB)
 • z3- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (DOC, 196 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 121 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 175.1 KiB)
 • z1- zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej dla części I i części II (XLS, 125 KiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 197.4 KiB)
 • wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 212.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 193.4 KiB)
 • wyjaśnienia nr 5 do SIWZ (PDF, 194.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 198.9 KiB)
 • z4.1.-zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 115.3 KiB)
 • z1- 2.	zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej dla części I i części II (XLS, 135 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 127 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 172.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60.4 KiB)
 • z1 do Informacji z otwarcia ofert - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 741.9 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 101 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 45.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 76 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu osób (DOC, 71 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 10.9 MiB)
 • z7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • z7b - dokumentacja projektowa (ZIP, 9 MiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 84.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 856.9 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II (PDF, 1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji