ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z montażem dla projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.1 KiB)
  • SWZ (PDF, 301.4 KiB)
  • Załączniki do SWZ (ZIP, 3 MiB)