ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 16805
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 35242
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 62847
Kierownictwo urzędu 18771
Burmistrz Miasta 21790
Zastępca Burmistrza 13645
Skarbnik 12651
Rada Miejska 27077
Skład Rady Miejskiej 22538
Komisje Rady Miejskiej 10284
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 26143
Komisja Gospodarki Komunalnej 22396
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 23032
Komisja Mieszkaniowa 7394
Komisja Rewizyjna 12084
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2414
Sesje Rady Miejskiej 163662
Nagrania sesji RM 3947
Interpelacje i zapytania 4610
Archiwum VII kadencja 779
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 5164
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 304
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 10169
Komisja Gospodarki Komunalnej 10706
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 10137
Komisja Mieszkaniowa 3209
Komisja Rewizyjna 6038
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 51662
Archiwum VI kadencja 28943
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 72707
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 4509
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3498
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2395
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 15566
Miejskie spółki prawa handlowego 13687
KTBS Sp. z o.o. 19655
KEC Komec Sp. z o.o. 12012
MWiK Sp. z o.o. 10295
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 80033
Jednostki organizacyjne 20466
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 692
Przedszkole Malinka 8034
Żłobek Miejski 9031
Przedszkole Smerfowa Kraina 3878
Żłobek Miejski nr 2 2764
Szkoła Podstawowa nr 1 8084
Szkoła Podstawowa nr 4 8802
Szkoła Podstawowa nr 3 6742
Szkoła Podstawowa nr 5 9561
Miejska Biblioteka Publiczna 7659
Kętrzyńskie Centrum Kultury 10059
Muzeum 7326
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14167
Środowiskowy Dom Samopomocy 12069
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10031
Oświata 12413
Informacje 14023
Rekrutacja do szkół podstawowych 12509
Obowiązek szkolny 3538
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 231
Wybory 16075
Wybory Prezydenta RP 2020 1665
Parlament RP 2019 6183
Parlament Europejski 2019 7737
Samorząd 2018 20472
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 13322
Parlament RP 2015 11104
Wybory ławników 2015 6741
Referendum ogólnokrajowe 2015 10833
Prezydent 2015 13553
Parlament Europejski 2014 10259
Samorząd 2014 24470
Organizacje pozarzadowe 23680
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 7277
Kętrzyńska Rada Seniorów 4088
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 952
Wykaz organizacji NGO 16535
Wykaz organizacji pożytku publicznego 10825
Programy współpracy 5187
Program współpracy na 2020r. 3348
Program współpracy na 2019r. 2026
Program współpracy na 2018r. 5072
Program współpracy na 2017r. 5730
Program współpracy na 2016r. 10221
Program współpracy na 2015r. 10377
Program współpracy na 2014r. 9537
Program współpracy na 2013r. 3716
Oferty złożone poza konkursem 4854
Otwarte konkursy ofert 157856
Zamówienia publiczne 626818
Zamówienia publiczne aktualne 466348
Zamówienia publiczne w toku 405424
Zamówienia publiczne archiwalne 486672
Wyniki zamówień publicznych 491437
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 104500
Zapytania ofertowe 365565
Ogłoszenia o naborze 160063
Ogłoszenia aktualne 58149
Ogłoszenia w toku 145298
Wyniki naboru 374885
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 265414
Wydziały / Stanowiska 187786
Sprawy 214780
Akty prawne 25256
Statut Miasta 9576
Rejestr aktów prawa miejscowego 42730
Zarządzenia Burmistrza 1770317
Uchwały Rady Miejskiej 1738403
Stanowiska Rady Miejskiej 135575
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 161
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 18395
Informacje o stanie mienia komunalnego 505
Finanse miasta w 2020r. 6011
Finanse miasta w 2019r. 9369
Finanse miasta w 2018r. 13508
Finanse miasta w 2017r. 12883
Finanse miasta w 2016r. 16180
Finanse miasta w 2015r. 16504
Finanse miasta w 2014r. 16145
Finanse miasta w 2013r. 20364
Finanse miasta w 2012r. 18742
Finanse miasta w 2011r. 3620
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 849
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 1544
Gospodarka nieruchomościami 79513
Przetargi 272289
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 264249
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 152797
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 33675
Sprzedaż mienia 90680
Oświadczenia majątkowe 22962
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 301
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 4606
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 5379
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 302190
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 30628
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 34908
Wzory oświadczeń majątkowych 1513
Ochrona środowiska 15689
Gospodarka wodna 5092
Gospodarka odpadami 10618
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 43533
Odpady niebezpieczne 3831
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4616
Plany i programy 12484
Rejestr Działalności Regulowanej 8059
Rejestr informacji o środowisku 42257
Informacje o środowisku i jego ochronie 17292
Czystsze powietrze 3446
Programy zdrowotne 11889
Zdrowie publiczne 875
Konkursy 1684
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 26961
Budżet Obywatelski 2020 2307
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 12334
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 7416
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 6177
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 917
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 20491
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9812
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 1738
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1914
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 894
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 1067
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 2133
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1779
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 1329
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 7862
Program rozwoju usług społecznych 3828
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 1924
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 3191
Informacja publiczna 6033
Udostępnianie informacji publicznej 3689
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3677
Kontrole 45652
Zgromadzenia publiczne 3044
Skargi, wnioski i petycje 8394
Petycje 9311
Sprawozdanie z petycji 965
Skargi i wnioski 4567
Ewidencje, rejestry, wykazy 11371
Księga rejestrowa instytucji kultury 11158
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4251
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 13450
Ochrona danych osobowych 12894
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 1173
Wydział Organizacyjny 1559
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 916
Wydział Promocji i Komunikacji 813
Wydział Rozwoju Miasta 1186
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 1596
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 1313
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 1369
Straż Miejska 1995
Tablica ogłoszeń 91957

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 3833
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4018
O Biuletynie 4093
Rejestr zmian 1747740
Redakcja Biuletunu 5635
Instrukcja obsługi 3304
Pliki do pobrania 12836
Mapa serwisu 4181
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 13173

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 787653
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 191947
Podatki i opłaty lokalne 26722
Ostatnio dodane 79408
Wybory Prezydenta RP 2020 0
« powrót do poprzedniej strony