ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 15950
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 33497
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 57656
Kierownictwo urzędu 17532
Burmistrz Miasta 20268
Zastępca Burmistrza 12516
Skarbnik 11756
Rada Miejska 25760
Skład Rady Miejskiej 21498
Komisje Rady Miejskiej 9591
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 23598
Komisja Gospodarki Komunalnej 20228
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 20889
Komisja Mieszkaniowa 6935
Komisja Rewizyjna 11136
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1887
Sesje Rady Miejskiej 152413
Nagrania sesji RM 2968
Interpelacje i zapytania 3658
Archiwum VII kadencja 664
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 4319
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 235
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 8736
Komisja Gospodarki Komunalnej 8805
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 8584
Komisja Mieszkaniowa 2810
Komisja Rewizyjna 5102
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 42215
Archiwum VI kadencja 25860
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 65545
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 3860
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3003
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2023
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 11802
Miejskie spółki prawa handlowego 12714
KTBS Sp. z o.o. 18257
KEC Komec Sp. z o.o. 11290
MWiK Sp. z o.o. 9380
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 74062
Jednostki organizacyjne 19178
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 157
Przedszkole Malinka 7430
Żłobek Miejski 8387
Przedszkole Smerfowa Kraina 3090
Żłobek Miejski nr 2 2369
Szkoła Podstawowa nr 1 7519
Szkoła Podstawowa nr 4 8205
Szkoła Podstawowa nr 3 6262
Szkoła Podstawowa nr 5 8872
Miejska Biblioteka Publiczna 7187
Kętrzyńskie Centrum Kultury 9373
Muzeum 6815
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13444
Środowiskowy Dom Samopomocy 11254
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 9319
Oświata 11536
Informacje 12589
Rekrutacja do szkół podstawowych 11340
Obowiązek szkolny 3134
Wybory 14688
Wybory Prezydenta RP 2020 166
Parlament RP 2019 5124
Parlament Europejski 2019 6755
Samorząd 2018 18871
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 12383
Parlament RP 2015 10359
Wybory ławników 2015 6306
Referendum ogólnokrajowe 2015 10094
Prezydent 2015 12637
Parlament Europejski 2014 9367
Samorząd 2014 23287
Organizacje pozarzadowe 22092
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 6445
Kętrzyńska Rada Seniorów 3687
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 615
Wykaz organizacji NGO 15488
Wykaz organizacji pożytku publicznego 10009
Programy współpracy 4701
Program współpracy na 2020r. 2489
Program współpracy na 2019r. 1541
Program współpracy na 2018r. 4444
Program współpracy na 2017r. 5206
Program współpracy na 2016r. 9307
Program współpracy na 2015r. 9427
Program współpracy na 2014r. 8640
Program współpracy na 2013r. 3310
Oferty złożone poza konkursem 3061
Otwarte konkursy ofert 148657
Zamówienia publiczne 578894
Zamówienia publiczne aktualne 426417
Zamówienia publiczne w toku 368925
Zamówienia publiczne archiwalne 445150
Wyniki zamówień publicznych 449953
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 98227
Zapytania ofertowe 338340
Ogłoszenia o naborze 148400
Ogłoszenia aktualne 53442
Ogłoszenia w toku 138477
Wyniki naboru 328946
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 244208
Wydziały / Stanowiska 170007
Sprawy 197417
Akty prawne 23587
Statut Miasta 8785
Rejestr aktów prawa miejscowego 37677
Zarządzenia Burmistrza 1593328
Uchwały Rady Miejskiej 1573358
Stanowiska Rady Miejskiej 61144
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 159
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 17107
Informacje o stanie mienia komunalnego 93
Finanse miasta w 2020r. 4448
Finanse miasta w 2019r. 7298
Finanse miasta w 2018r. 11796
Finanse miasta w 2017r. 11821
Finanse miasta w 2016r. 14978
Finanse miasta w 2015r. 15425
Finanse miasta w 2014r. 15179
Finanse miasta w 2013r. 19027
Finanse miasta w 2012r. 17282
Finanse miasta w 2011r. 3356
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 614
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 1183
Gospodarka nieruchomościami 77401
Przetargi 242404
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 237626
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 135945
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 31162
Sprzedaż mienia 87444
Oświadczenia majątkowe 21579
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2923
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 4344
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 271185
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 28779
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 33050
Wzory oświadczeń majątkowych 858
Ochrona środowiska 14563
Gospodarka wodna 4431
Gospodarka odpadami 9876
Odpady komunalne 38103
Odpady niebezpieczne 3508
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4172
Plany i programy 10771
Rejestr Działalności Regulowanej 7371
Rejestr informacji o środowisku 37467
Informacje o środowisku i jego ochronie 15840
Czystsze powietrze 3099
Programy zdrowotne 10766
Zdrowie publiczne 314
Konkursy 623
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 24630
Budżet Obywatelski 2020 1732
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 11648
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 6708
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 5668
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 511
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 18523
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9155
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 829
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 832
Obowiązujące miejscowe plany 3355
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 1099
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1144
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 962
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 7262
Program rozwoju usług społecznych 3478
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 1512
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2903
Informacja publiczna 5482
Udostępnianie informacji publicznej 3290
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2357
Kontrole 43088
Zgromadzenia publiczne 2447
Skargi, wnioski i petycje 7737
Petycje 8141
Sprawozdanie z petycji 633
Skargi i wnioski 4173
Ewidencje, rejestry, wykazy 10654
Księga rejestrowa instytucji kultury 10128
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3907
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 12233
Ochrona danych osobowych 11229
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 769
Wydział Organizacyjny 986
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 580
Wydział Promocji i Komunikacji 521
Wydział Rozwoju Miasta 834
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 1030
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 850
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 857
Straż Miejska 1251
Tablica ogłoszeń 82208

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 3513
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3794
O Biuletynie 3842
Rejestr zmian 1567629
Redakcja Biuletunu 5258
Instrukcja obsługi 3105
Pliki do pobrania 12012
Mapa serwisu 3875
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 11556

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 726482
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 184575
Podatki i opłaty lokalne 24066
Ostatnio dodane 77492
Wybory Prezydenta RP 2020 0
« powrót do poprzedniej strony