ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 18344
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 38430
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 75736
Kierownictwo urzędu 20849
Burmistrz Miasta 24179
Zastępca Burmistrza 15712
Skarbnik 14355
Rada Miejska 29822
Skład Rady Miejskiej 24645
Komisje Rady Miejskiej 11811
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 31509
Komisja Gospodarki Komunalnej 27372
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 27849
Komisja Mieszkaniowa 8238
Komisja Rewizyjna 14667
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3974
Sesje Rady Miejskiej 189165
Nagrania sesji RM 6518
Interpelacje i zapytania 6726
Archiwum VII kadencja 954
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 7348
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 434
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 14332
Komisja Gospodarki Komunalnej 15463
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 14543
Komisja Mieszkaniowa 4140
Komisja Rewizyjna 8176
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 77090
Archiwum VI kadencja 33390
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 87545
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 5583
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 4297
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3004
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 20893
Miejskie spółki prawa handlowego 15332
KTBS Sp. z o.o. 21999
KEC Komec Sp. z o.o. 13251
MWiK Sp. z o.o. 11571
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 91173
Jednostki organizacyjne 23047
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 1794
Przedszkole Malinka 9051
Żłobek Miejski 10077
Przedszkole Smerfowa Kraina 5781
Żłobek Miejski nr 2 3526
Szkoła Podstawowa nr 1 9093
Szkoła Podstawowa nr 4 10060
Szkoła Podstawowa nr 3 7609
Szkoła Podstawowa nr 5 10800
Miejska Biblioteka Publiczna 8520
Kętrzyńskie Centrum Kultury 11292
Muzeum 8309
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15323
Środowiskowy Dom Samopomocy 13629
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11383
Oświata 14148
Informacje 16919
Rekrutacja do szkół podstawowych 14581
Obowiązek szkolny 4322
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1720
Wybory 19313
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 5860
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 4459
Parlament RP 2019 8296
Parlament Europejski 2019 9620
Samorząd 2018 23625
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 15055
Parlament RP 2015 12560
Wybory ławników 2015 7584
Referendum ogólnokrajowe 2015 12056
Prezydent 2015 15225
Parlament Europejski 2014 11785
Samorząd 2014 26838
Organizacje pozarzadowe 26677
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 8885
Kętrzyńska Rada Seniorów 4880
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 1527
Wykaz organizacji NGO 18351
Wykaz organizacji pożytku publicznego 12175
Programy współpracy 6278
Programy współpracy na 2021r. 494
Program współpracy na 2020r. 5037
Program współpracy na 2019r. 2862
Program współpracy na 2018r. 6204
Program współpracy na 2017r. 6767
Program współpracy na 2016r. 12154
Program współpracy na 2015r. 12394
Program współpracy na 2014r. 11413
Program współpracy na 2013r. 4541
Oferty złożone poza konkursem 9981
Otwarte konkursy ofert 183671
Zamówienia publiczne 735050
Zamówienia publiczne aktualne 568169
Zamówienia publiczne w toku 503609
Zamówienia publiczne archiwalne 594155
Wyniki zamówień publicznych 594024
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 115986
Zapytania ofertowe 424444
Ogłoszenia o naborze 190058
Ogłoszenia aktualne 70445
Ogłoszenia w toku 162998
Wyniki naboru 477807
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 301827
Wydziały / Stanowiska 222349
Sprawy 248761
Akty prawne 28302
Statut Miasta 11136
Rejestr aktów prawa miejscowego 50543
Zarządzenia Burmistrza 2277090
Uchwały Rady Miejskiej 2183249
Stanowiska Rady Miejskiej 484961
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 168
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 20782
Informacje o stanie mienia komunalnego 1196
Finanse miasta w 2021 24
Finanse miasta w 2020r. 11502
Finanse miasta w 2019r. 13589
Finanse miasta w 2018r. 16926
Finanse miasta w 2017r. 15255
Finanse miasta w 2016r. 18473
Finanse miasta w 2015r. 18642
Finanse miasta w 2014r. 18203
Finanse miasta w 2013r. 23139
Finanse miasta w 2012r. 21729
Finanse miasta w 2011r. 4119
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 3585
Pomoc publiczna 1709
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 2116
Gospodarka nieruchomościami 83245
Przetargi 337244
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 330884
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 196044
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 38417
Sprzedaż mienia 96964
Oświadczenia majątkowe 25841
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 1726
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 7846
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 7022
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 365303
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 33836
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 38215
Wzory oświadczeń majątkowych 2753
Ochrona środowiska 17480
Gospodarka wodna 6208
Gospodarka odpadami 11969
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 54203
Odpady niebezpieczne 4469
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5428
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 546
Plany i programy 14061
Rejestr Działalności Regulowanej 9229
Rejestr informacji o środowisku 53080
Informacje o środowisku i jego ochronie 19799
Czystsze powietrze 4065
Programy zdrowotne 14250
Zdrowie publiczne 1862
Konkursy 3874
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 31652
Budżet Obywatelski 2020 3440
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 13882
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 8746
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 7067
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 1672
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 24211
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 11185
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 3108
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 4011
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 2381
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 3004
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 5930
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2915
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 2755
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 9098
Program rozwoju usług społecznych 4662
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 3801
Informacja publiczna 7017
Udostępnianie informacji publicznej 4355
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4106
Kontrole 50262
Zgromadzenia publiczne 4101
Skargi, wnioski i petycje 9418
Petycje 11381
Sprawozdanie z petycji 1586
Skargi i wnioski 5238
Ewidencje, rejestry, wykazy 12600
Księga rejestrowa instytucji kultury 12783
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4802
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 15783
Ochrona danych osobowych 15847
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 1932
Wydział Organizacyjny 2652
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 1610
Wydział Promocji i Komunikacji 1492
Wydział Rozwoju Miasta 1768
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2625
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 2178
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 2347
Straż Miejska 3276
Tablica ogłoszeń 112954

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4392
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4390
O Biuletynie 4513
Rejestr zmian 2141727
Redakcja Biuletunu 6306
Instrukcja obsługi 3681
Pliki do pobrania 14609
Mapa serwisu 4735
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 17896

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 924447
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 212430
Podatki i opłaty lokalne 30873
Stawki - uchwały 878
Ostatnio dodane 82101
Wybory Prezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony