ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
400/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta.
Nr aktu prawnego
48/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych
Nr aktu prawnego
47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego.
Nr aktu prawnego
31/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
30/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 298/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 29 września 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 914/10 o powierzchni 0,0153 ha położonej w Kętrzynie przy ul. Juliusza Słowackiego.
Nr aktu prawnego
46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych przy ul. Stanisława A. Poniatowskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych inwestycji pn. „Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do obowiązujących warunków P.POŻ”
Nr aktu prawnego
40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
29/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 399/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
34/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji