ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
347/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
340/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
335/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 286/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
337/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
Nr aktu prawnego
295/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: ,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Nr aktu prawnego
328/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Nr aktu prawnego
307/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 r. pn. : „Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8”, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506)
Nr aktu prawnego
330/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary- Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńska) w Kętrzynie” w zakresie „Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Kętrzynie” na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506)
Nr aktu prawnego
329/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
327/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji