ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:42 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk
13:11:39 Edycja elementu informacja Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
11:26:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202 Andrzej Głusiec
11:25:02 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202 Andrzej Głusiec
11:04:33 Edycja elementu informacja Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
11:02:26 Edycja elementu informacja Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
11:00:19 Edycja elementu informacja Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
10:50:57 Edycja elementu informacja Sprawozdania finansowe - rok 2020 Kamil Kaczmarczyk
10:02:46 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik informacja o kwocie - Nazwa elementu do którego przynależy: „Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202 Andrzej Głusiec
10:01:42 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202 Andrzej Głusiec

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony