ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 851
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
368/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 852
Data podjęcia
2018-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
367/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 853
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie, zabudowanej obiektem handlowym, stanowiącym własność osób fizycznych
Nr aktu prawnego
361/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 854
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Pocztowej w Kętrzynie, zabudowanej obiektem handlowym, stanowiącym własność osób fizycznych
Nr aktu prawnego
360/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 855
Data podjęcia
2018-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
II/18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 856
Data podjęcia
2018-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie, upoważnionego do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Gminy Miejskiej Kętrzyn w podróży służbowej pojazdem nie będącym włsnością gminy
Nr aktu prawnego
II/17/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 857
Data podjęcia
2018-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o powołaniu Komisji Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
II/16/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 858
Data podjęcia
2018-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
II/15/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 859
Data podjęcia
2018-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
II/14/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 860
Data podjęcia
2018-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
II/13/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji