ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia ugody przed sądem powszechnym pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a prowadzącymi przedszkola niepubliczne do dnia 31.08.2020 r..
Nr aktu prawnego
Stanowisko_2021_05_10
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania pisma według właściwości
Nr aktu prawnego
XXXVI/273/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli
Nr aktu prawnego
XXXVI/272/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXVI/271/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXVI/270/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXVI/269/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiosenna” w mieście Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXVI/268/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025”.
Nr aktu prawnego
XXXVI/267/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXVI/266/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji