ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
Nr aktu prawnego
117/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
112/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
112a/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. : „Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie”,
Nr aktu prawnego
123/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
107/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
101/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
104/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu raportu o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn obejmującego rok 2020 i określenia jego zadań
Nr aktu prawnego
70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
99/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji