ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a Powiatem Kętrzyńskim
Nr aktu prawnego
XLIX/299/13
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości na Gminę Miejską Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLIX/298/13
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiedzy ulicami Bałtycką, Szpitalną, Marii Curie - Skłodowskiej, Wł. Jagiełły, Rynkową i granicą administracyjną miasta Kętrzyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą Nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 168, poz. 2082 z dnia 7 grudnia 2004 r. - w obszarach przeznaczonych na realizację i utrzymanie usług, przemysłu i składów zlokalizowanych przy ulicach Chrobrego, Jagiełły i Rynkowej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLIX/297/13
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie opracowania ekspertyz, badań, programów i dokumetnacji konserwatorskiej
Nr aktu prawnego
XLVIII/296/13
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrazenioa zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Kętrzyn do Programu p.n. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne".
Nr aktu prawnego
XLVIII/295/13
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2009-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLVIII/264/09
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2013-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie, upoważnionego do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Gminy Miejskiej Kętrzyn w podróży służbowej pojazdem, nie będącym własnością gminy
Nr aktu prawnego
XLVII/294/13
Status
Obowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2013-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLVII/293/13
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2013-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLVII/292/13
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2013-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Nr aktu prawnego
XLVII/291/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji