ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021- 2025
Nr aktu prawnego
XXXV/254/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXV/253/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/252/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi do załatwienia według właściwości
Nr aktu prawnego
XXXIV/251/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIV/250/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 - 2033
Nr aktu prawnego
XXXIV/249/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XXXIV/248/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 7-358/8 o pow. 356m2, KW OL1K/00041344/1 położonej przy ul. Chopina w Kętrzynie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
XXXIV/247/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Nr aktu prawnego
XXXIV/246/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXXIV/245/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji