ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2017-07-05
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zasadności wizyt i akceptacji składu osobowego delegacji przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2017r.-02
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2017-07-05
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2017r.
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2017r.-01
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2017-06-06
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie proponowanych zmian w zakresie prawa wyborczego w wyborach samorządowych
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_6_czerwca_2017r.-04
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2017-06-06
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wsparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych na Forum Samorządowym w Warszawie w dniu 16 marca 2017r. dotyczącym obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęciu "Karty Samorządności"
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_6_czerwca_2017r.-03
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2017-06-06
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017r.
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_6_czerwca_2017r.-02
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2017-06-06
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia bezwarunkowego zakazu upraw GMO na terenie gminy
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_6_czerwca_2017r.-01
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu robót publicznych na 2017r.
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_20_marca_2017r.
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2016-12-29
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2017r.
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_29_grudnia_2016r.-02
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2016-12-29
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie stanowiska Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14 września 2016r. w sprawie realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_29_grudnia_2016r.-01
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2016-11-24
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na użytkowe stosowanie Herbu Kętrzyna
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_24_listopada_2016r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji