ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 328.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 368.9 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 268 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 215 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 203.5 KiB)
 • z4a-4g - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 269 KiB)
 • z5a-5g - wzór wykazu osób (DOC, 247.5 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy część I (PDF, 500.7 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 500.3 KiB)
 • z6c- istotne postanowienia umowy część III (PDF, 488.6 KiB)
 • z6d- istotne postanowienia umowy część IV (PDF, 488.6 KiB)
 • z6e- istotne postanowienia umowy część V (PDF, 488.5 KiB)
 • z6f- istotne postanowienia umowy część VI (PDF, 487.9 KiB)
 • z6g- istotne postanowienia umowy część VII (PDF, 489.7 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa część I (ZIP, 6 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa część II (ZIP, 6 MiB)
 • z7c- dokumentacja projektowa część III (ZIP, 6.2 MiB)
 • z7d- dokumentacja projektowa część IV (ZIP, 6.1 MiB)
 • z7e- dokumentacja projektowa część V (ZIP, 6.4 MiB)
 • z7f- dokumentacja projektowa część VI (ZIP, 6.3 MiB)
 • z7g- dokumentacja projektowa część VII (ZIP, 14.9 MiB)
 • z8a-g- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 286 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 269.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 92.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa interaktywnego wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 296.6 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 273.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 247.5 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 255.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 240 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 251 KiB)
 • z6- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (DOC, 338 KiB)
 • z.6.1- rzut pomieszczenia, w którym znajdować się będzie makieta ze szkicem okablowania (PDF, 272.6 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 7 MiB)
 • z8-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 240.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 92.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 86.7 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 95.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 367.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.2 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 271 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 216 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 204 KiB)
 • z4a-4h - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 279.5 KiB)
 • z5a-5h - wzór wykazu osób (DOC, 254 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy (PDF, 500.7 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 500.3 KiB)
 • z6c- istotne postanowienia umowy (PDF, 488.7 KiB)
 • z6d- istotne postanowienia umowy (PDF, 488.6 KiB)
 • z6e- istotne postanowienia umowy (PDF, 488.5 KiB)
 • z6f- istotne postanowienia umowy (PDF, 488.6 KiB)
 • z6g- istotne postanowienia umowy (PDF, 487.8 KiB)
 • z6h- istotne postanowienia umowy (PDF, 489.8 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa (ZIP, 6 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa (ZIP, 6 MiB)
 • z7c- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.1 MiB)
 • z7d- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.2 MiB)
 • z7e- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.1 MiB)
 • z7f- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.4 MiB)
 • z7g- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.3 MiB)
 • z7h- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.2 MiB)
 • z8a-h- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 295 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 135 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 118.2 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 81.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 113.2 KiB)
 • z7h1- projekt budowlany (PDF, 6.7 MiB)
 • z7h2- przedmiar robót (PDF, 3.7 MiB)
 • z7h3- rysunek elewacji północno wschodniej oraz południowo zachodniej (PDF, 5.4 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 66.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach I- II (PDF, 89.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV (PDF, 85.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części V (PDF, 80.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach VI-VIII (PDF, 91.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci III (PDF, 101.8 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 66 KiB)
 • sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w częściach I-II (PDF, 70.4 KiB)
 • sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III (PDF, 70.2 KiB)
 • sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w części IV (PDF, 70.5 KiB)
 • sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w części V (PDF, 77.4 KiB)
 • sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w części VI-VIII (PDF, 72.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 70.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.1 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 100 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 208.5 KiB)
 • z2.2- espd-request JEDZ (ZIP, 87.5 KiB)
 • z3- KluczPubliczny_Wniosek_PostepowanieID_7a8501be-4bd2-452f-a207-3d51a6c24446.asc (ASC, 700 B)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 57 KiB)
 • z5-wzór wykazu narzedzi i wyposazenia zakladu lub urzadze ä technicznych (DOC, 84.5 KiB)
 • z6-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 56 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 946.7 KiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 788.9 KiB)
 • z1.1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 197 KiB)
 • zm1.2- zmodyfikowany, ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 110 KiB)
 • zm7.1 -zmienione, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 247.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 75.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 134.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323.9 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 145 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 42 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 54 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 164.6 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 141.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 25.9 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 151.3 KiB)
 • z1.1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 145.5 KiB)
 • z3.1 - zmodyfikowana ujednolicona specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 54.6 KiB)
 • z4.1- zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 165.3 KiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 135.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.4 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 135.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-01-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 114.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 158.9 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych – zał. nr 1 do istotnych post. umowy (XLSX, 76.3 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 159.2 KiB)
 • z7.1- zmodyfikowane ujednolicone istostne postanowienia umowy (PDF, 159 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 131.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 163.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.3 MiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 272.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 235 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 232.5 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) (PDF, 207.2 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 305.6 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263 KiB)
 • z7 -tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks)) (PDF, 3.5 MiB)
 • z8-tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card)) (PDF, 1.5 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 88.3 KiB)
 • zm6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 87.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 543.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 181 KiB)
 • SIWZ (PDF, 226.6 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 272.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 235 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 399 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) (PDF, 5.3 MiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 3.6 MiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263 KiB)
 • z7 -tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks)) (PDF, 3.5 MiB)
 • z8-tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card)) (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 139.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 98 KiB)
 • zm1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 273 KiB)
 • zm6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.8 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 139.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 97.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 182.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 372.4 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102.5 KiB)
 • z 2.1a- edytowalna wersja formularza JEDZ część I (DOC, 216.5 KiB)
 • z 2.1b- edytowalna wersja formularza JEDZ część II (DOC, 214 KiB)
 • z.2.2a- espd-request część I (ZIP, 91.6 KiB)
 • z.2.2b -espd-request część II (ZIP, 90.2 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_625e42d8-8320-4ed8-bc39-4dd4c77d9156.asc (ASC, 700 B)
 • z4a- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP część I (DOC, 72.5 KiB)
 • z4b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP część II (DOC, 72 KiB)
 • z5a-wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych część I (DOC, 59.5 KiB)
 • z5b-wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych część II (DOC, 60 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy część I (PDF, 316.7 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 177.5 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 86.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 77.4 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 173.5 KiB)
 • zm1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (PDF, 96.1 KiB)
 • zm6a - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy część I (PDF, 318.4 KiB)
 • zm6b - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy część II (PDF, 178.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 999.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (PDF, 754.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 230.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 368.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 138 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 261 KiB)
 • z2.2- espd-request (ZIP, 96.2 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_26cf0318-4e36-43c9-9ed0-15f16f19baa7.asc (ASC, 700 B)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 115.6 KiB)
 • z5- zbiorcze zestawienie punktów odbioru energii (XLS, 153.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 796.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 151.8 KiB)
 • uzupełnienie wyjaśnień nr 2 do SIWZ (PDF, 177.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.7 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 93.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 647.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 723 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji