ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 328.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 368.9 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 268 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 215 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 203.5 KiB)
 • z4a-4g - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 269 KiB)
 • z5a-5g - wzór wykazu osób (DOC, 247.5 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy część I (PDF, 500.7 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 500.3 KiB)
 • z6c- istotne postanowienia umowy część III (PDF, 488.6 KiB)
 • z6d- istotne postanowienia umowy część IV (PDF, 488.6 KiB)
 • z6e- istotne postanowienia umowy część V (PDF, 488.5 KiB)
 • z6f- istotne postanowienia umowy część VI (PDF, 487.9 KiB)
 • z6g- istotne postanowienia umowy część VII (PDF, 489.7 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa część I (ZIP, 6 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa część II (ZIP, 6 MiB)
 • z7c- dokumentacja projektowa część III (ZIP, 6.2 MiB)
 • z7d- dokumentacja projektowa część IV (ZIP, 6.1 MiB)
 • z7e- dokumentacja projektowa część V (ZIP, 6.4 MiB)
 • z7f- dokumentacja projektowa część VI (ZIP, 6.3 MiB)
 • z7g- dokumentacja projektowa część VII (ZIP, 14.9 MiB)
 • z8a-g- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 286 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 269.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 92.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa interaktywnego wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 296.6 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 273.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 247.5 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 255.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 240 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 251 KiB)
 • z6- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (DOC, 338 KiB)
 • z.6.1- rzut pomieszczenia, w którym znajdować się będzie makieta ze szkicem okablowania (PDF, 272.6 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 7 MiB)
 • z8-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 240.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 92.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 86.7 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 95.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.7 KiB)