ˆ

Ostatnio dodane

Lista informacji

Narodowy Spis Powszechny 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Celem NSP 2021 jest:
• zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;
• analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021;
• dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
• aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).

Jak będzie przeprowadzony?
Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl/
W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.
W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Masz pytania? Skontaktuj się:
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
wew. 1 – „Spisz się przez telefon”
wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: https://spis.gov.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Hołubiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-01 15:38:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-01 15:39:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01 15:40:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn
Urząd Miasta Kętrzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.
 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-19
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • - nagrania z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • - brak alternatywnych opisów oraz tytułów zdjęć i obrazków,
 • - wybrane dokumenty publikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Marcinkiewicz.
 • E-mail:
 • Telefon: 89 752 05 66
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Kętrzyn
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
 • E-mail:
 • Telefon: 89 752 05 20
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Lokalizacje Urzędu Miasta w Kętrzynie:
 • Wojska Polskiego 11
 • Plac Piłsudskiego 1 (Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności oraz Biuro Rady Miejskiej w Kętrzynie)
 
Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11
Do budynku prowadzi wejście główne z boku budynku od strony ul. Wojska Polskiego 11. Przed wejściem znajdują się schody. Dla osób poruszających się na wózkach po lewej stronie wejścia znajduje się pochylnia o optymalnym stopniu nachylenia. Przy wejściu głównym po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, którą przywołuje się pracownika Urzędu Miasta Kętrzyn. Budynek posiada również drugie wejście usytuowane z tyłu budynku, do którego prowadzą schody.
Przy głównym wejściu do Urzędu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy.
Obsługa wszystkich osób mających problemy w poruszaniu się między kondygnacjami Urzędu realizowana jest przez pracowników Biura Obsługi Interesantów znajdującego się na parterze budynku. Pracownik Biura Obsługi Interesanta prosi merytorycznego pracownika innego wydziału, aby zszedł i obsłużył interesanta.  
Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się zestaw wypoczynkowy, gdzie można poczekać na merytorycznego pracownika.
Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów.
Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na schodach pomiędzy piętrami początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.
W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani głośników systemu naprowadzającego  dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Urząd Miasta Kętrzyn Plac Piłsudskiego 1
Do budynku prowadzi wejście główne od strony Placu Piłsudskiego 1. Przed wejściem znajdują się schody. Budynek posiada drugie wejście z prawej strony, gdzie  znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W pobliżu budynku od strony ul. Powstańców Warszawy znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani głośników systemu naprowadzającego  dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Marcinkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 15:30:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 15:30:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 15:30:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koordynator ds. dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

   
   
1. ,,Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miasta w Kętrzynie jest Natalia Marcinkiewicz, adres poczty elektronicznej: . Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 89 752 05 66.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamil Kaczmarczyk, adres poczty elektronicznej  Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 89 752 05 83.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
   
 
   
  3. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Marcinkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-29 08:27:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-29 08:27:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31 14:29:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »