ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030,
Nr aktu prawnego
XXV.187.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
XXV/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXv/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXV/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXV/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Nr aktu prawnego
XXV/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”
Nr aktu prawnego
XXV/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
Nr aktu prawnego
XXV/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030,
Nr aktu prawnego
XXIV/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Kętrzynie na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XIX/130/16 z dnia 11 lutego 2016r w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2016r.,poz.1142),wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
XXIV/183/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji