ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Nr aktu prawnego
XXX/219/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXX/218/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXX/217/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 maja 2019 r. Nr XI/82/2019 w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXX/216/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli
Nr aktu prawnego
XXX/215/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli
Nr aktu prawnego
XXX/214/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kętrzyn – głównego księgowego budżetu
Nr aktu prawnego
XXX/213/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kętrzyn – głównego księgowego budżetu
Nr aktu prawnego
XXX/212/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXX/211/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030,
Nr aktu prawnego
XXX/210/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji