ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXVII/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXVII/192/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn wotum zaufania za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXVII/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030,
Nr aktu prawnego
XXV.187.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
XXV/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXv/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXV/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXV/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Nr aktu prawnego
XXV/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”
Nr aktu prawnego
XXV/185/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji